CALLIO KARTA

inovativní náhrada papírových poukázekCo je Callio Plus karta?


Callio PLUS karta je inovativní náhradou papírových poukázek

Nahrazuje rovněž systém benefitních identifikačních karet

Bezkontaktní platební karta, která není závislá na bankovní aplikaci

Platba probíhá prostřednictvím POS terminálů nasmlouvaných partnerů

Hodnota na kartě není zaměnitelná za hotovost

Všechny transakce probíhají on-line

Vysoká bezpečnost skrze čip na kartě

Výběr z ATM není možný
Výhody spolupráce


Jsme novým hráčem v oblasti správy zaměstnaneckých benefitů v ČR, ale nejsme v této oblasti nováčkem. Na Slovensku patříme k leaderům v oblasti implementace bezkontaktních stravenkových platebních karet, které v tuto chvíli využívá více než 150 tisíc zaměstnanců.

Rychlá autorizace plateb skrze Váš POS terminál / platební bránu na e-shopu

Bezkontaktní platební karty našich klientů, tedy žádná autorizace skrze webové rozhraní nebo počítání přijatých poukázek

Z karty Callio Plus neplatíte transakční bankovní poplatky

Reklama a propagace prostřednictvím našich komunikačních kanálů

Proplácíme do 3. pracovních dnů za standardní provizi

Získáte nové zákazníky
Jak to funguje


Zaměstnavatel prostřednictvím el. portálu „dobije“ účty svých zaměstnanců příslušnou částkou benefitních bodů

Zaměstnanec prostřednictvím platebního terminálu a karty zaplatí v provozovně partnera nebo na jeho e-shopu

Z provozovny se přímo při platbě automaticky prostřednictvím terminálu zasílají údaje o realizaci nákupu - na denní bázi tak provozovna získává informaci o tom, jakou hodnotu benefitních poukázek si v provozovně uplatnili a tato jim je nejpozději do tří dnů poukázána na účet

GGFS posílá měsíčně vyúčtování společně s provizní fakturou
Reference


V tuto chvíli máme v síti více než 1.000 partnerů a dál rosteme. Využíváme k tomu i fungující spolupráci s partnery na Slovensku a pracujeme na tom, aby se jejich pobočky v ČR připojili a nabídli své produkty a služby našim klientům. Prozatím vám můžeme ukázat o jaké společnosti pečujeme v oblasti elektronického stravování a rekreačních poukazů na Slovensku.

CO JE CALLIO GASTRO KARTA?


Callio Gastro karta je inovativní náhradou papírových stravovacích poukázek (stravenek)

Platba probíhá prostřednictvím POS terminálů nasmlouvaných partnerů

Všechny transakce probíhají on–line bez použití papírových stravenek

Hodnota na kartě není zaměnitelná za hotovost

Nezávislá na bankovní platební aplikaci

Možnost bezkontaktní plaby

Vysoká bezpečnost přes čip na kartě

Možnost přepojení s interním věrnostním programem

Výběr z ATM není možný


VÝHODY CALLIO GASTRO KARTY

Z pohledu Provozovny/ Partnera

žádné náklady spojené s proplácením

bez přepočítávání, skladování, razítkování a doručování poukázek na proplacení

Úspora zdrojů

žádná administrativa a náklady při distribuci stravenek jednotlivým zaměstancům

žádné opakující se poplatky za doručení

jednoduché zpracování objednávky – možná alternativa dokonce přímo z docházkového nebo mzdového systému

žádné „zapomenuté“ stravenky z loňského roku

Bezpečnost a eliminace rizik

žádná manipulace s ceninami při jejich distribuci

žádné riziko při uchovávaní cenin v trezorech

žádné ukradené stravenky

Další výhody

proplacení do 3. pracovních dnů za standardní provizi

žádné další poplatky

bezkontaktní karta

reklama a propagace prostřednictvím našich médií

z transakcí Callio Gastro se neplatí tansakční bankové poplatky

Propojení s interním věrnostním klubem

Propojením Callio Gastro karty s věrnostním programem je možné automaticky poskytovat výhody programu všem zaměstnancům Provozovny/ Partnera bez nutnosti jejich další samostatné registrace do programu

Uživatelům Callio Gastro/ Věrnostního programu je možné poskytovat jedinečné výhody nad rámec běžného členství v programu a tím zvyšovat atraktivitu programu pro zaměstnance Provozovny/ Partnera

Využitím Callio Gastro je možné jednoznačně identifikovat podíl využití stravenek zaměstnanců Provozovny/ Partnera ve vlastních provozovnách a případně vytvářet motivační aktivity směřující k zvyšování tohoto podílu

Spojení stravovací karty s věrnostní kartou umožní zvýšení používání programu – sníží se počet případů, kdy zákazník neměl kartu u sebe při placení

Z pohledu zaměstnavatele

Úspora zdrojů

Žádná administrativa a náklady při distribuci stravenek jednotlivým zaměstnancům

Žádné opakující se poplatky za doručení

Jednoduché zpracovaní objednávky- možná alternativa dokonce přímo z docházkového nebo mzdového systému

Žádné „zapomenuté“ stravenky z minulého roku

Bezpečnost a eliminace rizik

Žádná manipulace s ceninami při jejich distribuci

Žádné riziko při uchovávání cenin v trezorech

Žádné ukradené stravenky

Bezpečnost a rychlost

karta vybavená bezpečnostním čipem

možná blokace karty v případě ztráty a odcizení

Z pohledu zaměstnance

Vysoký komfort použití

jen jedna karta v peněžence

bezkontaktní technologie (jediná na trhu v oblasti stravenek)

bez nutnosti přepočítávání poukázek při placení

SMS při „nabití“ karty

zůstatek na kartě uvedený na stvrzence z POS terminálu

automatická možnost využití výhod věrnostního programu

Úspora

kartou je možné zaplatit přesnou částku (z poukázek se nevydává)

možnost získat dodatečné výhody plynoucí ze spojení věrnostního klubu a Callio Gastro karty

Bezpečnost a rychlost

karta vybavená bezpečnostním čipem

možná blokace karty v případě ztráty a odcizení

Jak to funguje:1. Zaměstnavatel prostřednictvím el. portálu „dobije“ účty svých Zaměstnanců příslušnou částkou stravovacích poukázek

2. Zaměstnanec prostřednictvím platebního terminálu a karty zaplatí v Provozovně/ u Partnera za stravovací služby

3. Z Provozovny se přímo při platbě automaticky prostřednictvím terminálu zasílají údaje o realizaci stravovacích služeb; na denní báze tak Provozovna/ Partner získává informaci o tom, jakou hodnotu stravovacích poukázek si v Provozovně uplatnili a tato jim je nejpozději do tří dnů poukázána na účet

4. GGFS posílá fakturu Zaměstnavateli na základě jeho objednávky stravovacích poukázek a současně realizuje clearing transakcí na Provozovnách

O nás


Společnost GGFS s.r.o. spadá do širšího portfólia společností holdingu Grafobal Group a.s.

Hlavní náplní je zastřešování aktivit skupiny v oblasti poskytování specializovaných transakčních produktů

Jedinečné řešení pro provoz elektronických stravovacích poukázek, předplatných a dárkových karet

Konzultační služby, návrh, příprava a implementace karetních systémů dle potřeby zákazníkaKomplexní outsourcing karetních systémů

infrakstruktura

provoz technologie

administrativní procesy

CRM, marketing a j.Provozování vlastních systémů

CALLIO Gastro (el. stravovací karta)

CALLIO byznys (karta pro SME obchodníky)

CALLIO karta (dárková karta)

Kontakt

V případě otázek se prosím obraťte na:
Tel: +420 295 562 574
info@ggfs.eu